Säännöt Tehtiksen käyttäjille

Tehtaankentän käyttö on aktiivista, tässä käytännön ohjeistusta kenttäalueella toimintaan. Koska kentällä ei ole nimettyä kenttämestaria tai valvojaa, käyttäjät huolehtivat pääosin itsenäisesti toiminnastaan mm. alla olevien ohjeiden sekä määräysten mukaisesti ja ns. maalaisjärkeä noudattaen. Yhteisvastuullinen toiminta alueella on ensiarvoista, jotta mm. käyttömaksut pystytään pitämään maltillisina. Vastuu alueella toiminnasta on aina vuoron varanneella taholla.

1. Kenttävuoro ja siten kentän käyttöoikeus alkaa ja päättyy täsmälleen varattuun kellonaikaan. Tämä tulee huomioida harjoituksia ja ottelutapahtumia suunniteltaessa. Kenttävuoron päätyttyä, varauksen tehneen vastuulla on tarkistaa pukuhuone ja muut käytössä olleet tilat, sammuttaa valot sekä lukita ovet. Ottelutapahtuman päätyttyä, kulmaliput on kerättävä säilytykseen Kivikatsomon pukuhuonekäytävälle. Luonnollisesti mikäli kentällä alkaa ilman taukoa uusi vuoro, ko. vastuu koskee vain mahdollisia käytössä olleita lisätiloja kuten Puukeskuksen pukuhuoneita jne. Pääsääntönä tilat ja alue tulee aina jättää vuoron päätyttyä seuraavalle käyttäjälle vastaavaan tai parempaan kuntoon kuin vuoron alkaessa. Huomaathan siirtää myös käyttämäsi maalit takaisin kentän reunoille hyvään järjestykseen vuoron päätyttyä!

2. Mikäli vuorot ovat peräkkäin ilman taukoa, vuorojen saumattoman vaihdon mahdollistamiseksi edellytetään kaikilta käyttäjiltä tarvittavaa joustoa. Ennen vuoron alkamista, alkulämmittelyyn on käytössä kentän tehtaan puoleisessa päädyssä oleva kenttäalueen ulkopuolinen alue mainosaidan ja päätyviivan välissä. Lämmittely tulee tapahtua aina edellistä vuoroa häiritsemättä, esimerkiksi pallojen karkaamista kentälle tai "päätyviivarikkoa", jota ei saa tapahtua.

3. Kivikatsomon pukukopin ja Puukeskuksen pukukoppien käytössä tulee olla tarvittaessa joustava, Puukeskuksen pukuhuoneet ovat käytössä vain erikseen sovittaessa harjoitusotteluiden ja otteluiden yhteydessä. Kivikatsomon pukukopille voidaan ajatella harjoitusvuorolla enintään 15 min käyttöoikeus ennen ja jälkeen kenttävuoron alkamisen/päättymisen.

4. Ottelutapahtumissa, ml. harjoitusottelut, tulee huomioida tarvittavat lämmittely ja loppuverryttely ajat varausta tehdessä. Ts. mikäli peli on suunniteltu alkavaksi klo 13:00, vuoron tulee alkaa esimerkiksi jo klo 12:30. Näin vältytään "törmäyksiltä" kenttävuorojen vaihdossa. Samoin tulee toimia vuoron päättymisen osalta.

5. Mikäli kenttäalueella tai katsomoissa oleskelee asiattomia henkilöitä, nämä tulee ohjata viipymättä porttien ulkopuolelle. Tehtaankentän alue ei ole kaikille avoin, vaan ainoastaan varattujen vuorojen aikana varauksen tehneelle käytössä oleva yksityisalue. Käytön ja käytäntöjen valvonta on käyttäjien vastuulla. Tällä tavoin toimimalla ehkäistään tehokkaasti mm. vahinkoja ja alueella mahdollisesti tapahtuvaa ilkivaltaa.

6. Mainosaitoihin kohdistuva tarkoituksellinen potkiminen on ehdottomasti kielletty, riippumatta esimerkiksi pelaajan iästä. Mainosaidat eivät kestä toistuvia iskuja. Kenttää tulee pyrkiä käyttämään kokonaisvaltaisesti, jotta tämän kuluminen olisi mahdollisimman tasaista koko kentän alueelta. Harjoituksia ei tule tästä syystä keskittää vain Päätykatsomon puolelle kenttää, vaan myös tehtaan puoleista päätyä tulee käyttää mm. laukaisuharjoituksiin.

7. Kulku kenttäalueelle autoilla tapahtuu Niementien puoleisesta sisäänkäynnistä tämän ollessa auki. Alueella ja tämän ympäristössä tulee ajaa erittäin hiljaa (max. 20km/h) ja noudattaa äärimmäistä varovaisuutta. Pysäköinti on aina sallittua Niementien varressa olevalla merkityllä pysäköintialueella ja kenttäalueelle johtavalla kulkuväylällä. Mikäli tapahtumajärjestäjät eivät tätä estä, pysäköinti on sallittua kenttäalueella päätykatsomon takana, Puukeskuskatsomon tehtaan päädyssä olevalla alueelle sekä Kivikatsomon takana olevalla pysäköintialueella. Pysäköinti alueella ei saa vaarantaa turvallisuutta ja ns. maalaisjärjen käyttö pysäköinnissä on suotavaa. Nurmikot ja muut vastaavat alueet eivät ole pysäköintiin tarkoitettuja ellei tätä erikseen opasteta. Pelastustiet Puukeskuskatsomon takana ja Kivikatsomon edessä tulee pitää vapaana autoista. Tehtaan puoleisen sisäänkäynnin käyttö on kielletty muilta kuin linja-autoilta, jalankulkijoilta ja pyöräilijöiltä tämän ollessa auki. Polkupyörät, potkulaudat, yms. tulee jättää aina kenttäalueen ulkopuolelle, riittävälle etäisyydelle ja paikkaan jossa nämä eivät estä muuta liikennettä. Mikäli alueella ei ole vapaata pysäköintitilaa, tulee autot jättää esimerkiksi Niementien varressa olevalle merkitylle pysäköintialueelle.

8. Mahdollisista rikkoontumisista ja vahingoista tulee viipymättä ilmoittaa kenttäyhtiölle, normaalista kulumisesta johtuvat rikkoontumiset mukaan lukien. Muistetaan myös laittaa aina roskat niin kenttäalueelta, vaihtokopeista, pukuhuoneista kuin kenttäalueen ulkopuoleltakin roskiksiin, myös mahdolliset muiden roskat omien lisäksi! Kaikkien käyttäjien tulee osaltaan valvoa kentän toimintoja ja tarvittaessa puuttua väärinkäytöksiin. Pidetään alue ehjänä ja siistinä!

9. Kenttäalueen valvonta ja turvallisuus erilaisten tapahtumien (harjoitukset, ottelut, turnaukset, jne.) vaatimuksien mukaisesti on aina käyttäjän vastuulla. Alueeseen kuuluvalla leikkikentällä tulee olla mahdollisuuksien mukaan nimetty valvoja tapahtumissa vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseksi. Kenttäyhtiölle tulee aina ilmoittaa rikkoontumisista tai muista huomatuista epäkohdista rakenteissa tai rakennuksissa alueella. Kentän käyttöturvallisuuden arviointi (esimerkiksi alkukevään tai loppusyksyn sääolosuhteista johtuen), on aina käyttäjien vastuulla.

10. Kenttäalueelle, mainosaitojen sisäpuolelle, on ehdottomasti kiellettyä viedä ruoka- (kuten makeiset, sipsit, jne.) tai juomatuotteita (kuten limonadit, mehut, jne.). Kielto ei luonnollisesti koske joukkueiden harjoittelun tai otteluiden yhteydessä käyttämiä juomia jne.

11. Tehtaankentän alueella on merkityt tupakointipaikat ja tupakointi näiden alueiden ulkopuolella on ehdottomasti kielletty. Samoin nuuskan käyttöä kenttäalueella tulee välttää. Nuuskan käytön osalta käyttökielto tullaan asettamaan koko kenttäalueelle, mikäli nuuskatyynyjä löytyy roskina kenttäalueelta. Alkoholituotteiden tarjoilu ja nauttiminen alueella on ehdottomasti kiellettyä pois lukien kentän anniskelualueilla tapahtuva toiminta jota hallinnoi FC Haka Oy.

12. Tehtiksen luonnonnurminen päätykenttä päätykatsomon takana on vapaassa käytössä käyttäjille, joilla on vuoro varattuna. Päätykentän käytöstä voidaan myös erikseen sopia erityisryhmien kanssa. Tekonurmikentälle on ehdottoman kiellettyä siirtyä luonnonnurmikentältä ilman perusteellista nappulakenkien puhdistusta.

13. Niementien puoleinen portti tulee aina lukita vuoron päätyttyä, mikäli kenttäalueelle ei jää muita käyttäjiä tai näiden ajoneuvoja. Tarvittaessa ilman varattua vuoroa alueella olevat harrastajat tulee pyytää siirtämään autot pois alueelta, jotta portti voidaan lukita. Erityisesti viimeisten kenttävuorojen jälkeen lukitseminen on erittäin tärkeää jotta alue on lukittuna aina yön yli.