Säännöt Tehtiksen käyttäjille

Tehtaankentän käyttö on edelleen lisääntynyt, alla käytännön ohjeistusta kenttäalueella toimintaan. Koska kentällä ei ole nimettyä kenttämestaria tai valvojaa, käyttäjät huolehtivat itsenäisesti toimistaan mm. alla olevien ohjeiden mukaisesti ja maalaisjärkeä noudattaen. Yhteisvastuullinen toiminta alueella on ensiarvoista, jotta mm. käyttömaksut pystytään pitämään maltillisina. Vastuu alueella toiminnasta on aina vuoron varanneella taholla.

1. Kenttävuoro ja siten kentän käyttöoikeus alkaa ja päättyy täsmälleen varattuun kellonaikaan. Tämä tulee huomioida harjoituksia ja ottelutapahtumia suunniteltaessa. Kenttävuoron päätyttyä, varauksen tehneen vastuulla on tarkistaa pukuhuone ja muut käytössä olleet tilat, sammuttaa valot sekä lukita ovet. Ottelutapahtuman päätyttyä, kulmaliput on kerättävä säilytykseen Kivikatsomon pukuhuonekäytävälle. Luonnollisesti mikäli kentällä alkaa ilman taukoa uusi vuoro, ko. vastuu koskee vain mahdollisia käytössä olleita lisätiloja kuten Puukeskuksen pukuhuoneita jne. Pääsääntönä tilat ja alue tulee aina jättää vuoron päätyttyä seuraavalle käyttäjälle vastaavaan tai parempaan kuntoon kuin vuoron alkaessa. 

2. Mikäli vuorot ovat peräkkäin ilman taukoa, vuorojen saumattoman vaihdon mahdollistamiseksi edellytetään kaikilta käyttäjiltä tarvittavaa joustoa. Ennen vuoron alkamista, alkulämmittelyyn on käytössä kentän tehtaan puoleisessa päädyssä oleva kenttäalueen ulkopuolinen alue mainosaidan ja päätyviivan välissä. Lämmittely tulee tapahtua aina edellistä vuoroa häiritsemättä, esimerkiksi pallojen karkaamista kentälle tai "päätyviivarikkoa" ei saa tapahtua.

3. Kivikatsomon pukukopin ja Puukeskuksen pukukoppien käytössä tulee olla tarvittaessa joustava, Puukeskuksen pukuhuoneet ovat käytössä vain erikseen sovittaessa harjoitusotteluiden ja otteluiden yhteydessä. Kivikatsomon pukukopille voidaan ajatella harjoitusvuorolla enintään 15 min käyttöoikeus ennen ja jälkeen kenttävuoron alkamisen/päättymisen.

4. Ottelutapahtumissa, ml. harjoitusottelut, tulee huomioida tarvittavat lämmittely ja loppuverryttely ajat varausta tehdessä. Ts. mikäli peli on suunniteltu alkavaksi klo 13:00, vuoron tulee alkaa esimerkiksi jo klo 12:30. Näin vältytään "törmäyksiltä" kenttävuorojen vaihdossa. Samoin tulee toimia vuoron päättymisen osalta.

5. Mikäli kentällä on satunnaisia harrastajia, jotka eivät ole varanneet vuoroa, nämä tulee pyytää poistumaan kentältä maksettujen vuorojen tieltä. Käytön ja käytäntöjen valvonta on käyttäjien vastuulla. Maksavat asiakkaamme ovat aina etuoikeutettuja kentän käyttöön. Toistuva, ohjattu tai isompien ryhmien harjoittelu ja pelailu kentällä ei ole sallittua ilman maksettua vuoroa, ikään katsomatta. Lisäksi kaikilla alueen käyttäjillä on oikeus pyytää ja tarvittaessa ohjata ystävällisen jämäkästi asiattomat henkilöt pois alueelta. Erityisesti asiaton oleskelu ja ajanvietto katsomoissa ei ole sallittua. Tällä tavoin ehkäistään tehokkaasti mm. vahinkoja ja alueella tapahtuvia ilkivaltatapauksia.

6. Mainosaitoihin kohdistuva tarkoituksellinen potkiminen on ehdottomasti kielletty, riippumatta esimerkiksi pelaajan iästä. Mainosaidat eivät kestä toistuvia iskuja. Kenttää tulee pyrkiä käyttämään kokonaisvaltaisesti, jotta tämän kuluminen olisi mahdollisimman tasaista koko kentän alueelta. Harjoituksia ei tule tästä syystä keskittää vain Päätykatsomon puolelle kenttää, vaan myös tehtaan puoleista päätyä tulee käyttää mm. laukaisuharjoituksiin.

7. Kulku kenttäalueelle autoilla tapahtuu Niementien puoleisesta sisäänkäynnistä tämän ollessa auki. Alueella ja tämän ympäristössä tulee ajaa erittäin hiljaa ja noudattaa äärimmäistä varovaisuutta. Pysäköinti on aina sallittua Niementien varressa olevalla merkityllä pysäköintialueella ja kenttäalueelle johtavalla kulkuväylällä. Mikäli tapahtumajärjestäjät eivät tätä estä, pysäköinti on sallittua kenttäalueella päätykatsomon takana, Puukeskuskatsomon tehtaan päädyssä olevalla alueelle sekä Kivikatsomon takana olevalla pysäköintialueella. Pysäköinti alueella ei saa vaarantaa turvallisuutta ja maalaisjärjen käyttö pysäköinnissä on suotavaa. Nurmikot ja muut vastaavat alueet eivät ole pysäköintiin tarkoitettuja ellei tätä erikseen opasteta. Pelastustiet Puukeskuskatsomon takana ja Kivikatsomon edessä tulee pitää vapaana autoista. Tehtaan puoleisen sisäänkäynnin käyttö on kielletty muilta kuin jalankulkijoilta ja pyöräilijöiltä. Pyörät tulee jättää aina kenttäalueen ulkopuolelle, riittävälle etäisyydelle ja paikkaan jossa nämä eivät estä muuta liikennettä. Mikäli alueella ei ole vapaata pysäköintitilaa, tulee autot jättää esimerkiksi Niementien varressa olevalle merkitylle pysäköintialueelle.

8. Mahdollisista rikkoontumisista ja vahingoista tulee viipymättä ilmoittaa kenttäyhtiölle, normaalista kulumisesta johtuvat rikkoontumiset mukaan lukien. Muistetaan myös laittaa aina roskat niin kenttäalueelta, vaihtokopeista, pukuhuoneista kuin kenttäalueen ulkopuoleltakin roskiksiin, myös mahdolliset muiden roskat omien lisäksi! Kaikkien käyttäjien tulee osaltaan valvoa kentän toimintoja ja tarvittaessa puuttua väärinkäytöksiin. Pidetään alue ehjänä ja siistinä!

9. Kenttäalueen valvonta ja turvallisuus erilaisten tapahtumien (harjoitukset, ottelut, turnaukset, jne.) vaatimuksien mukaisesti on aina käyttäjän vastuulla. Alueeseen kuuluvalla leikkikentällä tulee olla mahdollisuuksien mukaan nimetty valvoja tapahtumissa vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseksi. Kenttäyhtiölle tulee aina ilmoittaa rikkoontumisista tai muista huomatuista epäkohdista rakenteissa tai rakennuksissa alueella. 

10. Kenttäalueelle, mainosaitojen sisäpuolelle, on ehdottomasti kiellettyä viedä ruoka- (kuten makeiset, sipsit, jne.) tai juomatuotteita (kuten limonadit, mehut, jne.). Kielto ei luonnollisesti koske joukkueiden harjoittelun tai otteluiden yhteydessä käyttämiä juomia jne.

11. Tehtaankentän alueella on merkityt tupakointipaikat ja tupakointi näiden alueiden ulkopuolella on ehdottomasti kielletty. Samoin nuuskan käyttöä kenttäalueella tulee välttää. Nuuskan käytön osalta käyttökielto tullaan asettamaan koko kenttäalueelle, mikäli nuuskatyynyjä löytyy roskina kenttäalueelta. Alkoholituotteiden tarjoilu ja nauttiminen alueella on ehdottomasti kiellettyä pois lukien kentän anniskelualueilla tapahtuva toiminta jota hallinnoi FC Haka Oy.

12. Tehtiksen luonnonnurminen päätykenttä päätykatsomon takana on vapaassa käytössä kaikille halukkaille, ilman varauksia. Ensinnä paikalla olevalla on kentän käyttöoikeus, sopu sijaa antaa. Tekonurmikentälle on ehdottoman kiellettyä siirtyä luonnonnurmikentältä ilman perusteellista nappulakenkien puhdistusta.

13. Niementien puoleinen portti tulee aina lukita vuoron päätyttyä, mikäli kenttäalueelle ei jää muita käyttäjiä tai näiden ajoneuvoja. Tarvittaessa ilman varattua vuoroa alueella olevat harrastajat tulee pyytää siirtämään autot pois alueelta, jotta portti voidaan lukita. Erityisesti viimeisten kenttävuorojen jälkeen lukitseminen on erittäin tärkeää jotta alue on lukittuna aina yön yli.